3.jpg

Skimmelsvamp

Skimmelsvampeangreb kan give anledning til alvorlige indeklimaproblemer i bygninger og bør i høj grad undgås, især i boliger.

Symptomer på skimmelsvampeeksponering kan variere fra mild snue til kraftige allergiske reaktioner og generelt ubehag. Personer med allergier eller øget følsomhed er i særlig risiko.

Skimmelsvampesporer og fragmenter indeholder irriterende og allergifremkaldende stoffer, og mange skimmelsvampe afgiver ubehagelige lugte (muglugt). Nogle skimmelsvampe, kendt som ”Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe” (SBAS), producerer også giftstoffer kaldet mycotoxiner, som i visse tilfælde kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Dog er den nøjagtige indvirkning af mycotoxiner på sundheden stadig ikke fuldt forstået.

Skimmelsvampeeksponering kan resultere i astma, allergi eller endda astmaeksem for dem, der er tilbøjelige til det. De typiske symptomer omfatter hovedpine, træthed, næsestop, luftvejsinfektioner og kvalme. Selvom kun omkring 3% af danskerne er decideret allergiske over for skimmelsvampe, kan mange flere opleve gener på grund af skimmelsvampe. Grad og type af gener varierer dog betydeligt, og det er ikke ualmindeligt, at nogle beboere i en skimmelramt bolig oplever stærke gener, mens andre ikke gør det.

Hvis der er mistanke om skimmelsvampe i ens bolig, og man oplever nogle af de nævnte symptomer, der forsvinder, når man forlader boligen, kan dette styrke mistanken om skimmelsvampe i boligen, og det er en god idé at få en nærmere undersøgelse foretaget.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke altid er en direkte sammenhæng mellem gener og ophold i en bygning, hvilket gør det nødvendigt med en grundig bygningsundersøgelse for at fastslå eventuelle sammenhænge.

Når Tæthedskompagniet udfører en skimmelundersøgelse, fokuserer vi primært på at identificere årsagen til skimmelsvampeangreb i bygningen, som ofte skyldes fugtproblemer. For os er det afgørende at fastslå, hvorfor skimmelsvampeangrebet er opstået, ikke blot om det er til stede. At finde den underliggende årsag er afgørende for de næste skridt, herunder valg af saneringsmetode. Vi rådgiver gerne om saneringsmetoder og udfører kvalitetssikring efter sanering. Desuden fungerer vi som uafhængig rådgiver i forbindelse med valg af saneringsmetode.

En typisk skimmelundersøgelse omfatter:

  • Interview med bygningsejer/bruger for at indsamle oplysninger om observationer og gener.
  • Visuel inspektion og gennemgang af bygningen.
  • Eventuel åbning af konstruktioner for at undersøge skjulte områder.
  • Måling af fugtighed.
  • Prøvetagning af skimmelsvampe (f.eks. kulturer og materialeprøver eller tests som Mycometer® og DNA-test).
  • Udarbejdelse af en dokumentationsrapport med årsagsforklaring og anbefalinger til sanering.