DGNB Rådgivning

DGNB-ydelser

Testydelser

Miljø 1: 2.1 Blowerdoor.
Miljø 1: 2.2 Termografering.
Miljø 2: 1.2 Fugtmåling og evt. skimmeltest (alternative point).
Social 1: 2.2 Formaldehyd og TVOC-test (ekstern kontrol).
Social 1: 2.3 Radonmåling (indikationsmåling med dosimetre).
Social 2: 1.1 Lydmåling (f.eks. efterklang, tekniske installationer, trafikstøj).

Vi leverer alle ydelser enkeltvis eller i pakkeløsninger efter aftale. Priserne fastsættes ud fra pakkeløsninger og antal aftalte projekter på årsbasis.

Dokumentationsydelser

Tæthedskompagniet kan være din organisator og sikre, at alle dokumenter er samlet ind, før de sendes til DGNB-certificeringsrunde hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der certificerer byggeriet og udsteder certifikatet.

Vi har opbygget en dokumentstruktur, der passer til processen og gør det overskueligt at finde frem til det relevante dokument i kontrolfasen, så der ikke spildes tid under gennemgangen.

Konsulentydelser

  • Tæthedskompagniet kan med egne certificerede DGNB Villa-konsulenter tilbyde sparring i forbindelse med optimering/udvikling af standardkoncepter og bistå med at regne forslag og konsekvenser gennem evalueringsmatricen.
  • Bistå med kommunikation/rådføring med Rådet for Bæredygtigt Byggeri/DGNB.
  • Udarbejde forslag til de elementer, der kan anvendes kommercielt i markedsføring og beskrivelser, så salgsargumenterne over for kunderne står ”skarpt”.

Hent dataark på DGNB Ydelser her.