Energimærkning af nybyggerier

Energimærket er en rapport hvor man kan se bygningens energiforbrug og synliggøre hvor energieffektiv den er.

Bygninger >60 m2 der sælges eller lejes ud skal energimærkes hvis det er lejligheder, boliger eller nybyggeri. Er arealet større en 1000 m2 (erhverv) skal disse også energimærkes.

I henhold til BEK nr. 549 af 15.05.2023 kap. 2 stk. 3. Skal rækkehuse med henblik på salg skal hver matrikel have hver sit energimærke. Bekendtgørelsen kan læses her - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/549

Vi skal bruge følgende fra dig

For at kunne udarbejde energimærket iht. gældende lovkrav skal vi bruge følgende dokumentation fra dig forud for besigtigelsen:

 • Byggetilladelse inkl. evt. dispensationer
 • Bygningstegninger
 • Energiramme beregningen (BE-beregning)
 • Energiramme beregning som XML fil – er der ændret i installationerne el. energirammeberegningen, skal der fremsendes en opdateret fil!
 • Indreguleringsrapport ventilation
 • Funktionsafprøvning ventilation
 • Dataark ventilation
 • Funktionsafprøvning varmeinstallation
 • Dataark varmeinstallationer
 • Dataark solceller – hvis monteret
 • Ordrebekræftelse på vinduer inkl. ovenlysvinduer og døre inkl. klimadøre indeholdende aktuelle u-værdier

Læs også mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Link til Energistyrelsens klagevejledning.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hent dataark på energimærkning her.