Energimærkning af nybyggerier

Energimærket er en rapport hvor man kan se bygningens energiforbrug og synliggøre hvor energieffektiv den er.

Bygninger >60 m2 der sælges eller lejes ud skal energimærkes hvis det er lejligheder, boliger eller nybyggeri. Er arealet større en 1000 m2 (erhverv) skal disse også energimærkes.

I henhold til BEK nr. 549 af 15.05.2023 kap. 2 stk. 3. Skal rækkehuse med henblik på salg skal hver matrikel have hver sit energimærke. Bekendtgørelsen kan læses her - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/549

Vi skal bruge følgende fra dig

For at kunne udarbejde energimærket iht. gældende lovkrav skal vi bruge følgende dokumentation fra dig forud for besigtigelsen:

 • Byggetilladelse inkl. evt. dispensationer
 • Bygningstegninger
 • Energiramme beregningen (BE-beregning)
 • Energiramme beregning som XML fil – er der ændret i installationerne el. energirammeberegningen, skal der fremsendes en opdateret fil!
 • Indreguleringsrapport ventilation
 • Funktionsafprøvning ventilation
 • Dataark ventilation
 • Funktionsafprøvning varmeinstallation
 • Dataark varmeinstallationer
 • Dataark solceller – hvis monteret
 • Ordrebekræftelse på vinduer inkl. ovenlysvinduer og døre inkl. klimadøre indeholdende aktuelle u-værdier

Læs også mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Link til Energistyrelsens klagevejledning.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hent dataark på energimærkning her.