3.jpg

Energimærkning af nybyggerier

Energimærket er en rapport hvor man kan se bygningens energiforbrug og synliggøre hvor energieffektiv den er.

Bygninger >60 m2 der sælges eller lejes ud skal energimærkes hvis det er lejligheder, boliger eller nybyggeri. Er arealet større en 1000 m2 (erhverv) skal disse også energimærkes.

Med vores samarbejdspartnere i EBAS, sikrer vi en konstant høj certificeret kvalitet og kontrol og det betyder, vi altid kan holde fokus på at få bygningerne optimeret.

Vi skal bruge følgende fra dig

For at kunne udarbejde energimærket iht. gældende lovkrav skal vi bruge følgende dokumentation fra dig forud for besigtigelsen:

 • Byggetilladelse inkl. evt. dispensationer
 • Bygningstegninger
 • Energiramme beregningen (BE-beregning)
 • Energiramme beregning som XML fil – er der ændret i installationerne el. energirammeberegningen, skal der fremsendes en opdateret fil!
 • Indreguleringsrapport ventilation
 • Funktionsafprøvning ventilation
 • Dataark ventilation
 • Funktionsafprøvning varmeinstallation
 • Dataark varmeinstallationer
 • Dataark solceller – hvis monteret
 • Ordrebekræftelse på vinduer indeholdende vinduernes u-værdier

Læs også mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Vi udarbejder kun energimærker ifm. trykprøvning af nye huse.