Trykprøvning

Vi tilbyder trykprøvning indenfor både det private, erhverv og institutioner, og da ingen bygninger er ens, hverken i størrelse eller kompleksitet, er vi nødt til at vide mere om dit projekt, for at kunne give dig den helt rigtige pris.

Derfor har vi brug for du sender os følgende:

 • Byggetilladelsen
 • Energiklasse (BR18, Lavenergi 2020)
 • Plantegning
 • Snittegning

Har du flere projekter eller er du interesseret i en fast samarbejdsaftale, så er vi altid klar ved telefonen eller mailen for at hjælpe dig.

Har du brug for et tilbud?

Trykprøvning - Hvordan?

Ved en trykprøvning af boliger etableres et differenstryk på 50 Pa. Mellem inde og ude.

Derved simuleres en vindpåvirkning på ca. 10 mtr. pr. sekund på alle sider af bygningen.

Sådan trykprøver man

Hvordan trykprøver man? Først monteres en fleksibel dør med indbygget ventilator.

Alle naturlige åbninger, ventilationsanlæg, afløb og mekaniske aftrækskanaler forsegles.

Ventilatoren startes og herved etableres der et konstant undertryk/overtryk i bygningen

Den computerstyrede tæthedsprøvning registrerer hvor meget luft der slipper ind eller ud gennem konstruktionen.

Til sidst udfærdiges en fyldestgørende trykprøvningsrapport efter vores kvalitetsstandarder.

Tæthedskravet til bygninger er defineret i Bygningsreglement

Jvf. BR18 må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa. Der udføres både en over- og undertryksmåling ved forskellige tryk:

For energiklasse 2020 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 0,7 l/s pr. m²

Trykprøvningen udføres efter DS/EN ISO 9972.

Alle 2020-byggerier skal trykprøves, det vil sige at nybyggeri skal trykprøves.

Resultatet af testen indregnes i den lovpligtige energimærkning af bygningen. Tætheden kan kun indregnes hvis bygningen er trykprøvet.

Typiske fejl, som skal være udbedret / tjekket af projektleder / Bygherre forud for besigtigelsen:

 • Er rør isoleret jf. DS 452?
 • Er der udstøbt omkring varmerør?
 • Er der huller ind i hulmur el. terrændæk?
 • Har VVS tætnet omkring vand-, varme- og kloakrør ved væghængte toiletter?
 • Er der tætnet ved el-rør / kabler ved installationer i ydervæg?
 • Er der tapet omkring gennemføringer i dampspærre?
 • Er der vand i vandlåse / afløb, og er afløb fra vaskemaskine / opvaskemaskine mv. lukket?
 • Er alle vinduer og døre fuget indvendigt?
 • Normal dørmål: B110xH240 cm
 • Ekstra bred dørmål: B129,5xH277,5 cm – Venligst oplys ved bestilling

Trykprøvning i Midtjylland

Trykprøvning i Randers