1.jpg

Asbest

Asbest er et naturligt forekommende mineral, der tidligere blev bredt anvendt i produktionen af byggematerialer, især isoleringsmaterialer. Det er nu ulovligt at bruge i Danmark og mange andre lande på grund af dets potentielle farlighed. Asbeststøv kan være årsagen til visse former for kræftsygdomme, som kan vise sig flere år efter eksponering.

Derfor er det af afgørende betydning, at asbest håndteres af professionelle eksperter.

Hvordan kan Tæthedskompagniet hjælpe dig:

  1. Vi udfører undersøgelser af asbest, herunder materialeprøver, geltape-prøver og kvantificering samt kvalificering af asbest i bygningsdele og installationer.
  2. Vi udarbejder registreringsrapporter og tilhørende tegningsmateriale, hvor asbestholdige bygningsdele og installationer tydeligt angives.
  3. Vi tilbyder generel rådgivning om asbest til arbejdsgivere, bygherrer, andre rådgivere, entreprenører samt medarbejdere og organisationer.