3.jpg

VOC og aldehyder

Alle byggematerialer indeholder kemiske stoffer, der med tiden kan udlede gasser i luften i de bygninger, hvor materialerne er anvendt. Der sker ofte en større frigivelse af de kemiske stoffer fra nye materialer.

For at opnå DGNB-certificering er det nødvendigt at udføre målinger af VOC (flygtige organiske forbindelser) og aldehyder, herunder TVOC (total flygtige organiske forbindelser) og formaldehyd. Disse målinger skal dokumentere, at de fastsatte grænseværdier er blevet overholdt. Målinger af VOC og aldehyder (TVOC og formaldehyd) er afgørende for DGNB-certificering, og hvis de ikke udføres, kan certificeringen ikke opnås. Målingerne foretages, efter bygningen er blevet færdigbygget, men inden den tages i brug.

Tæthedskompagniet kan hjælpe dig med følgende:

  • Rådgivning omkring måleprogram og det optimale tidspunkt for målinger i samarbejde med din DGNB-konsulent.
  • Prøvetagning ved hjælp af passende udstyr og opsamlingsmedier.
  • Analyse af prøverne på et akkrediteret laboratorium.
  • Udarbejdelse af rapporter i overensstemmelse med DGNB-manualens krav til måleprotokollen.
  • Udførelse af målinger af VOC og aldehyder (TVOC og formaldehyd) i henhold til DS/EN 16000-1, -3, -5 og -6-standarderne.

Yderligere oplysninger om DGNB-certificering af bygninger kan findes på hjemmesiden for Rådet for Bæredygtigt Byggeri.