1.jpg

Lyd

Akustiske forhold i en bygning er af afgørende betydning for brugernes trivsel, da unødvendig støj bl.a. kan medføre stress. Støj fra et rum til et andet kan have en negativ indvirkning på for eksempel kontoransatte eller beboere i fleretages bygninger.

Tæthedskompagniet kan hjælpe dig med at udføre de nødvendige akustik- og støjmålinger i forbindelse med blandt andet DGNB-certificeringer.

For at opnå point i forhold til akustisk indeklima og støj i byggeriet, udføres der normalt følgende målinger:

  • Vurdering af akustisk kvalitet (rumakustik/efterklangstid).
  • Målinger af lydisolation mellem rum.
  • Målinger af trinlydsstøj.
  • Målinger af støj fra tekniske installationer.
  • Målinger af indendørs støj fra trafik.

Disse målinger bør udføres, når bygningens akustiske forhold er i den ønskede tilstand, og i visse tilfælde kan det kræve, at rummene er møbleret.

Yderligere oplysninger om DGNB-certificering af bygninger kan findes på hjemmesiden for Rådet for Bæredygtigt Byggeri.