3.jpg

Radon

Radon er en naturlig forekommende gas i Danmark, og den kan potentielt trænge ind i bygninger, hvis der ikke er tilstrækkelig beskyttelse mod opstigning fra undergrunden. I henhold til bygningsreglementet kræver alle nye bygninger i Danmark, at der træffes foranstaltninger for at sikre mod radonindtrængning.

For at opnå DGNB-certificering kræves der radonmålinger, og det er nødvendigt at dokumentere, at den fastsatte grænseværdi på 100 Bq/m3 er overholdt. Radonmålinger er afgørende for DGNB-certificering, og manglende målinger kan forhindre certificeringen. Normalt udføres målingerne, efter bygningen er taget i brug, i tidsrummet fra den 1. oktober til den 30. april, og dataopsamlingen skal vare mindst 60 dage.

Tæthedskompagniet kan bistå dig med følgende:

  • Rådgivning om måleprogram og timing i samarbejde med din DGNB-konsulent.
  • Prøvetagning ved hjælp af radondosimetre.
  • Analyse af prøverne på et akkrediteret laboratorium.
  • Udarbejdelse af rapporter i overensstemmelse med DGNB-manualens krav.
  • Udførelse af radonmålinger i henhold til SBI 270-standarden.
  • Opsætning og nedtagning af radondosimetre samt udarbejdelse af rapporter.

Yderligere oplysninger om DGNB-certificering af bygninger kan findes på hjemmesiden for Rådet for Bæredygtigt Byggeri.