Blowerdoor test i Skive

Blowerdoor test i Skive

Vi har hos Tæthedskompagniet stor ekspertise i at udføre de såkaldte Blowerdoor-tests (trykprøvninger) for private og erhvervskunder i ikke bare eksisterende byggeri, men også i nybyg.

Vi har mere end 40 års erfaring i byggebranchen, og har derfor oparbejdet den nødvendige erfaring og ekspertise til at kunne udføre alle facetter af et byggeri. Vi arbejder ud fra den målsætning, at vi alene udfører arbejde, der er baseret på kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed.

Vi har kontor i hhv. Herning og Viborg, men vi foretager ikke bare Blowerdoor-tests i Midtjylland, men i hele landet.

Hvordan udføres Blowerdoor-testen

Når vi skal udføre Blowerdoor-testen, sikrer vi os først, at hele bygningen er helt tæt, dvs. vi tætner alle døre og vinduer, ligesom ventilationskanaler, emhætter og afløb lukkes af. Herved sikrer vi, at der ikke kan trænge luft ind i ejendommen udefra.  

Herefter skaber vi et kunstigt undertryk på 50 Pa. mellem inde og ude – et sådan undertryk svarer til en vindpåvirkning på 10 m/s på alle sider af bygningen. Undertrykkes skabes ved, at vi monterer en midlertidig dør med indbygget blæser. Herefter tester vi bygningen for utætheder, dvs. om der kan trækkes kold luft ind i huset udefra. Såfremt der er utætheder, vil vores udstyr kunne måle dette.

Efter endt test udarbejder vi en trykprøvningsrapport på baggrund af de konstaterede målinger.

Formålet med Blowerdoor-testen

Formålet med en Blowerdoor-test er at teste, om den pågældende bygning overholder gældende krav til bygningsreglementet. Baggrunden for de lovmæssige krav er, at en tæt bygning er sundere at bo i, eftersom eksempelvis skimmel og svampe har svært ved at leve og dannes i et tæt miljø. Dertil er der naturligvis den sidegevinst, at en tæt bygning er billigere at opvarme end en tilsvarende, utæt bygning.

Når vi udfører Blowerdoor-tests anvender vi det mest moderne og driftssikre udstyr på området, hvorfor vores målinger er meget præcise.

Bestil en Blowerdoor-test

Du er altid velkommen til at kontakte os – enten pr. mail eller pr. telefon – hvis du ønsker at bestille en tid til Blowerdoor-test. Du finder vores kontaktinformationer nederst på websiden.