Fugtproblemer i private boliger

Fugtproblemer i private boliger

En af de mest alvorlige trusler mod danske bygninger er fugt. Det kan påvirke energiforbruget, bygningens levetid og resultere i skimmelsvamp, hvilket forværrer indeklimaet og skader din sundhed.

Fugtproblemer i din private bolig kan opstå af flere grunde

For det første kan fugt opstå som følge af renoveringer og ombygninger, der ikke er korrekt udført.

Desuden kan vandskader og utætheder, som f.eks. rørbrud eller manglende vedligeholdelse, forårsage fugtproblemer. Opstigende grundfugt og betydelige kuldebroer i ældre bygninger udgør også potentielle kilder til fugt. Utilstrækkelig opvarmning og ventilation i boliger samt byggefugt, som opstår under byggeprocessen på grund af utilstrækkelig afdækning eller udtørring, kan også bidrage til fugtproblemer.

Tæthedskompagniet har flere års erfaring inden for fugtproblemer og tilbyder en bred vifte af fugtundersøgelser. Fugtmåling i bygninger er en indviklet proces, der kræver omfattende viden om fugtteori, måleudstyr, bygningsforståelse og bygningsbiologi. Derfor er det vigtigt at fugtmålingen udføres af en fugtsagkyndig. Fugtindholdet i adskillige bygningsdele svinger gennem året, hvilket komplicerer fastsættelsen af konkrete standarder for fugtindhold. Dette betyder, at en håndgribelig vurdering af de målte fugtforhold er påkrævet.

En præcis identifikation af årsagerne til fugtskader er essentiel for at fastslå det økonomiske ansvar for at udbedre skaderne, for eksempel i forsikringssager eller lejeboliger. Det er ligeledes vigtigt at afdække årsagen til fugtproblemet i forhold til valg af udbedringsmetode. Uden kendskab til årsagen kan der ikke iværksættes nødvendig udbedring.

Kontakt Tæthedskompagniet hvis du har mistanke om fugtproblemer

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et fugtproblem, kan vores rådgivere hjælpe dig med en grundig fugtundersøgelse. Det sikrer ikke kun en sund bolig, men forlænger også din boligs levetid. At ignorere fugtproblemer fører ofte til store værditab og et usundt indeklima, der kan være skadeligt for helbredet og gøre hverdagen uudholdelig. Du kan kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Telefon: 23 70 56 05
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klik her og forespørg et tilbud.